Bell Schedule 2019-2020


Regular Bell Schedule

Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:30 AM 8:15 AM 45 min
Period 1 8:20 AM 9:07 AM 47 min
Period 2 9:11 AM 9:58 AM 47 min
Nutrition Break 9:58 AM 10:05 AM 7 min
Period 3 10:05 AM 10:52 AM 47 min
Period 4 10:56 AM 11:43 AM 47 min
Homeroom 11:43 AM 11:53 AM 10 min
Lunch 11:53 AM 12:28 PM 35 min
Silent Sustained Reading (SSR) 12:32 PM 12:47 PM 15 min
Period 5 12:47 PM 1:34 PM 47 min
Period 6 1:38 PM 2:25 PM 47 min
Period 7 2:29 PM 3:16 PM 47 min

Late Start Thursday Bell Schedule

Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:30 AM 8:10 AM 40 min
Teacher Meeting Time 8:12 AM 9:02 AM 50 min
Period 1 9:06 AM 9:50 AM 44 min
Period 2 9:54 AM 10:38 AM 44 min
Nutrition Break 10:38 AM 10:45 AM 7 min
Period 3 10:45 AM 11:29 AM 44 min
Homeroom 11:29 AM 11:35 AM 6 min
Lunch 11:35 AM 12:10 PM 35 min
Period 4 12:14 PM 12:58 PM 44 min
Period 5 1:02 PM 1:46 PM 44 min
Period 6 1:50 PM 2:34 PM 44 min
Period 7 2:38 PM 3:16 PM 38 min

Minimum Day Bell Schedule
No Period 7 on Minimum Days (9/17, 12/3, 1/17, 3/10, 5/12, 6/3)

Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:30 AM 8:15 AM 45 min
Period 1 8:20 AM 8:46 AM 26 min
Period 2 8:50 AM 9:16 AM 26 min
Period 3 9:20 AM 9:46 AM 26 min
Period 4 9:50 AM 10:16 AM 26 min
Period 5 10:20 AM 10:46 AM 26 min
Period 6 10:50 AM 11:16 AM 26 min

Assembly Day Bell Schedule

Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:30 AM 8:15 AM 45 min
Period 1 8:20 AM 9:00 AM 40 min
Period 2 9:04 AM 9:44 AM 40 min
Nutrition Break 9:44 AM 9:51 AM 7 min
Period 3 9:51 AM 10:31 AM 40 min
Period 4 10:35 AM 11:15 AM 40 min
Homeroom 11:15 AM 11:25 AM 10 min
Lunch 11:25 AM 12:00 PM 35 min
Period 5 12:04 PM 12:44 PM 40 min
Period 6 12:48 PM 1:28 PM 40 min
Assembly 1:32 PM 2:25 PM 53 min
Period 7 2:29 PM 3:16 PM 47 min